Zetor 3511

r.v.1972 dovoz D kompletni doklady k prihlaseni pojizdny, v chodu

Cena 69000,-