Zetor 2511

r.v.1975

plne funkcni zachovaly stav
doklady SRN na prihlaseni

119 000 Kč